درباره ما

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

بیش از 30 سال است که حمل و نقل شریک قابل اعتماد در زمینه تدارکات و حمل و نقل کالا بوده است.

ماموریت ما

ماموریت ما

حمل و نقل متعهد است که نیاز مشتری برای حمل و نقل با کیفیت را برآورده سازد، ما قول های خود را با دقت و تضمین انجام میدهیم.

چشم انداز شرکت

چشم انداز شرکت

ما در تلاش برای برتری در هر کاری که انجام می دهیم ، تحت تأثیر احساس فوریت و آرزوی برآورده کردن تمام نیازهای شما هستیم. این ویژگی های شخصی امضای شرکت ما است.

گسترش اهداف

گسترش اهداف

در حال حاضر ما در تلاش هستیم 4 مکان دیگر را در 3 کشور مختلف باز کنیم. تا سال 2022 می خواهیم به حمل و نقل ریلی ، هوایی و دریایی برویم.