خدمات

ماشین سنگین

جابجایی

ما خدمات متنوعی از حمل و نقل را از محموله پروژه گرفته تا حمل و نقل بین المللی و توزیع و تحویل خرده فروشی داخلی ارائه می دهیم.

انبار

انبارداری

ما یک فضای ذخیره سازی بزرگ ، گرم و مطبوع ارائه می دهیم تا فروشگاه شما حتی برای مدت زمان طولانی تری منظم و ایمن باشد.

تحویل ایمن

حمل و نقل جهانی

ظرفیت های ما آزادی اجرای پروژه در ابعاد مختلف را به ما می دهد. از پروژه های کوچک شخصی گرفته تا ساخت مگا در مقیاس بزرگ.